بیانیه ماموریت:

تولید محصولات فوری (بر پایه قهوه، چای و …) با بالاترین سطح کیفی که امکان مصرف آن برای هر مصرف کننده ای در هر زمان و هر مکان فراهم باشد.

چشم انداز:

باتسام برای دستیابی به رهبری منطقه ای و جهانی در بازار قهوه و سایر نوشیدنی های فوری تلاش می کند با مدیریت مسئولانه منابع در اختیار خود محصولاتی را تولید نماید که ضمن تامین نیاز در حال رشد روزانه مصرف کنندگان، ارزش های جدیدی در زندگی برای آنها خلق و سطح سلامت و فرهنگ مصرف جامعه را نیز ارتقاء دهد.