آزمایشگاه و تحقیق و توسعه

شرکت باتسام اینترنشنال جم با تاسیس سه آزمایشگاه مجزا و پیشرفته ی فیزیکو و شیمیایی، آزمیشگاه میکروبی وآزمایشگاه R&D گام بلندی در ارائه ی محصول با کیفیت جهانی طی کرده است.

واحد R&D با به کار گیری و استفاده از آخرین تکنولوژی با دستگاه هایی نظیر رستر آزمایشگاهی ایکاوا، آسیاب آزمایشگاهی مالکونی، دستگاه اسپرسو ساز دالکورته و … محصولات در اشل آزمایشگاهی فرموله و آزمون میشود و پس از طی مراحل مختلف و انجام تست و آزمونهای بر طبق استانداردهای ملی و بین المللی و اطمینان از محصول با کیفیت در رده های جهانی جهت تولید انبوه به خطوط تولید ارائه میگردد.
کلیه آزمونهای فیزیکی – شیمکیایی و میکروبی مربوط به مواد اولیه، حین فرآیند و محصول نهایی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در آزمایشگاههای شرکت باتسام اینترنشنال جم آزمون شده و پس از تایید نهایی کنترل کیفی به بازار عرضه میگردد.