باتسام اینترنشنال جم

برند ثبت شده در بازارهای جهانی با شعبات و سایت های تولیدی در دنیا، مفتخریم که دومین سایت تولیدی در دنیا در ایران افتتاح شده است